SHOP

Skate Banana BTX Snowboard

Rocker "banana" between your feet makes the Skate Banana loose and catch-free, it presses boxes, rails and jibs extremely well with the preset rocker, maintains pop with a stiffened tip and tail, and turns easily on hardpack or ice when the built-in rocker is put on edge. The built-in rocker curve makes the board float naturally in powder and the firm nose and tail prevent the board from folding in chunky conditions. Snowboarding is easier and more fun for all!

INGREDIENTS:
CORRECT SANDWICH: Low spin weight!
BANANA TECH: Control between your feet!
MAGNE-TRACTION: Rides like a skateboard!
H-POP CORE WITH BANANA SPECIFIC CORE PROFILE: Pop and performance!
POWER TRANSFER INTERNAL SIDEWALLS: More pop!
SWIRL DOUBLE SINTERED UHMW SIDEWALLS: Tough like banana!
SWIRL SINTERED UHMW BASE: Slippery like banana!

SIZES:     WAIST[cm]:   STANCE/SET BACK:    Flex:

152 BTX      [25.2]       20.25" – 26"/ 0"            5
156 BTX      [25.5]       20.25" – 26"/ 0"            6
159 BTX      [25.5]       20.25" – 26"/ 0"            6

Narrows:

148 BTX      [24.2]       18.5"   – 24"/ 0"             4
151 BTX      [24.5]       20.25" – 25"/ 0"           4.5

Wides:

156 BTX      [26.5]       20.25" – 26"/ 0"            6
159 BTX      [26.5]       20.25" – 26"/ 0"            6

 

SKATE BANANA AWARDS FROM PREVIOUS YEARS:

PLATINUM PICK!
Skate Banana (BTX)
~Snowboard Magazine, 2007

PLATINUM PICK!
Skate Banana (BTX)
~Snowboard Magazine, 2009

PLATINUM PICK!
Skate Banana (BTX)
~Snowboard Magazine, 2009

GOOD WOOD WINNER!
Men’s over $400
Skate Banana (BTX)
~TransWorld Magazine, 2009

 

 

Out of stock

All Available 2025 Products are Rollover from the 23/24 Season

Description

Rocker "banana" between your feet makes the Skate Banana loose and catch-free, it presses boxes, rails and jibs extremely well with the preset rocker, maintains pop with a stiffened tip and tail, and turns easily on hardpack or ice when the built-in rocker is put on edge. The built-in rocker curve makes the board float naturally in powder and the firm nose and tail prevent the board from folding in chunky conditions. Snowboarding is easier and more fun for all!

INGREDIENTS:
CORRECT SANDWICH: Low spin weight!
BANANA TECH: Control between your feet!
MAGNE-TRACTION: Rides like a skateboard!
H-POP CORE WITH BANANA SPECIFIC CORE PROFILE: Pop and performance!
POWER TRANSFER INTERNAL SIDEWALLS: More pop!
SWIRL DOUBLE SINTERED UHMW SIDEWALLS: Tough like banana!
SWIRL SINTERED UHMW BASE: Slippery like banana!

SIZES:     WAIST[cm]:   STANCE/SET BACK:    Flex:

152 BTX      [25.2]       20.25" – 26"/ 0"            5
156 BTX      [25.5]       20.25" – 26"/ 0"            6
159 BTX      [25.5]       20.25" – 26"/ 0"            6

Narrows:

148 BTX      [24.2]       18.5"   – 24"/ 0"             4
151 BTX      [24.5]       20.25" – 25"/ 0"           4.5

Wides:

156 BTX      [26.5]       20.25" – 26"/ 0"            6
159 BTX      [26.5]       20.25" – 26"/ 0"            6

 

SKATE BANANA AWARDS FROM PREVIOUS YEARS:

PLATINUM PICK!
Skate Banana (BTX)
~Snowboard Magazine, 2007

PLATINUM PICK!
Skate Banana (BTX)
~Snowboard Magazine, 2009

PLATINUM PICK!
Skate Banana (BTX)
~Snowboard Magazine, 2009

GOOD WOOD WINNER!
Men’s over $400
Skate Banana (BTX)
~TransWorld Magazine, 2009

 

 

Additional information

Weight 9 lbs
Dimensions 64 × 16 × 1 in
Color / Size

Black, 152, Black, 156, Black, 159, Green/Blue, 152, Green/Blue, 156, Green/Blue, 159, Green/Pink, 152, Green/Pink, 156, Green/Pink, 159, Orange/Blue, 152, Orange/Blue, 156, Orange/Blue, 159, Red/Yellow, 152, Red/Yellow, 156, Red/Yellow, 159, Yellow/Green, 152, Yellow/Green, 156, Yellow/Green, 159

LATEST TECH
THIS BOARD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor.
Learn More

WHY YOU NEED
THIS BOARD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor.
Learn More

BUY WITH CONFIDENCE

At Salty Peaks, your purchase isn't just gear – it's a commitment to quality. With decades of industry leadership, we guarantee a seamless and reliable shopping experience. Trust in our dedication to excellence, ensuring every ride is backed by our passion for delivering the best. Your adventure starts here, and satisfaction is our guarantee. Plus, with our 20-Day Price Match Guarantee, you can shop confidently, knowing that if you find an identical product at a lower price within 20 days, we'll match it!
LEARN MORE
TERMS & CONDITIONSPRIVACY POLICY
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram